Perquè fem

COMUNICACIÓ X XARXES

La nostra manera de comunicar es planifica considerant la comunicació
de l’empresa o projecte com un sistema de xarxes.
Entenem i tractem la comunicació com un sistema de xarxes que s’interrelacionen entre elles,
es donen suport i s’afecten les unes a les altres.

0
És el número clau

de xarxes estratègiques de comunicació.

Totes elles interrelacionades, teixint una xarxa de comunicació de 360 graus.

xarxa fisica: La casa. PUNT DE VENDA 50%
xarxa principal: La personalitat. MARCA 99%
xarxa corporativa: La cara. LOGO 90%
xarxa virtual: La presentació. WEB 80%
xarxa publicitària: El vestit i la corbata. ANUNCIS 60%
xarxa social: La vida. XARXES 70%

l’estratègia

Creem en 3 valors bàsics 

Branding

Xarxa corporativa. La personalitat

Tots els nostres projectes de comunicació consideren un pla estratègic de branding prèvi. Construïm una marca amb personalitat.

Aquesta és la nostra norma. La nostra xarxa principal.

Imatge Corporativa

Xarxa visual. La cara

Pla de naming, logotips i llibre d’estil.

La creem de nou o la refem i adaptem al branding definit.

Publicitat

Xarxa publicitaria: El vestit i la corbata

Ideem l’estratègia conceptual i el disseny de la teva publicitat, i l’implementem i executem en anuncis a través dels canals i mitjans físics o virtuals.

Creem campanyes originals i, sobretot, efectives.

els canals

Apostem per 3 canals imprescindibles

Xarxes socials

Xarxa social: La vida

Convivim amb la vida de la marca i de les persones que la fan real.
El seu dia a dia.

Col·loquem la marca entre el públic. Mostrem la seva vida,
la seva realitat, la seva part social, d’oci i humana.
Expliquem les històries que viu.

Web

Xarxa virtual: La presentació

Dissenyem i construïm (o reconstruïm) la pàgina web que necessita la teva marca/projecte. Ens ocupem del seu manteniment i actualització.

Treballem estratègicament per què sigui visualment i estructuralment el més visible i  eficient possible. 

Punt de venda i oficina

Xarxa física: La casa

Apliquem l’estratègia a l’espai de venda del producte/servei, així com a la presentació papereria corporativa d’oficina i documentació de presentació.