funcionem perquè

comuniquem integralment

1 º

Considerem la comunicació com un sistema de xarxes.
Tot comunica i cada acció dona suport i afecta a la resta.

mitjançant les xarxes​

estratègiques de comunicació​

1

Totes elles interrelacionades, teixint una xarxa de comunicació integral i cap a la mateixa direcció.

l’estratègia

creem en 3 valors bàsics 

els canals

apostem per 3 canals imprescindibles