punt de venda

l'espai vital

espai

Apliquem la imatge corporativa a l'espai de venda del producte/servei.

Disseny de l'espai, estructuració de zones, senyalització, equipacions i indumentària, rutes d'actuació i venda...

comportament

Definim els protocols d'atenció i actuació del personal.

Protocols d'actuació en l'àmbit corporatiu i vivencial. De quina manera s'ha de comportar l'equip per reforçar l'essència de la marca i mostrar la seva personalitat.

Protocols i actuacions urgents de resposta en circumstàncies vivencials com preguntes i queixes.

documents

Preparem tota la documentació i papereria corporativa física i virtual.

Marquem i preparem una línia protocol·lària en tots aquells arxius informatius, d'oficina, d'atenció al client...

persones

Convivim amb la realitat de la marca i de les persones que la fan real.
Treballem la part humana, els valors i les circumstàncies en l’espai i l’atenció al públic, mostrant sempre l’essència de la marca.