XARXES SOCIALS

Comunicació estratègica per les xarxes

A volar per la xarxa!

Creem l'estratègia, la planificació i portem a terme l'execució d'una campanya de comunicació de la teva marca/producte/projecte a través d'Instagram, Facebook i Twitter. 

La suma de les parts

L'estratègia es centra en les xarxes socials.  
Però aquesta inclou i va estretament relacionada amb una proposta de solucions de marketing i comunicació que va més enllà del món social virtual:

· Accions de màrqueting de productes/marca.
· Acords de col·laboració amb marques.
· Reestructuració i reestyling d'espais i/o personal.
· Definició de protocols d'actuació. 

Creixement progressiu

La campanya s'executa i es porta a terme durant el temps acordat i necessari, a través de diferents períodes i sub-campanyes. Cada període es defineix segons uns objectius concrets que s'aniran aconseguint correlativament fins a arribar a l'objectiu general, i mantenir-lo.

Estudi personalitzat

L'estratègia es gesta amb criteri i s'adapta constantment:
 
· Estudi de les necessitats i mancances de la marca.
· Valoració i búsqueda dels valors afegits únics.
· Anàlisis de la competència, l'escenari, el sector i el target.
· Anàlisis periòdic dels resultats.
· Consideració i adaptació als resultats aconseguits i a les circumstàncies imprevistes.

Convivim amb la realitat de la marca i de les persones que la fan real

La part humana, els valors i les circumstàncies... i tots els seus canvis, són l'essència de la vida de la marca.​