marca
Present your content in an attractive Circle layout item 1. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.
logo
Present your content in an attractive Circle layout item 2. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.
espai
Present your content in an attractive Circle layout item 3. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.
publi
Present your content in an attractive Circle layout item 4. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.
xarxes
Present your content in an attractive Circle layout item 5. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.
web
Present your content in an attractive Circle layout item 6. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.
1 º

funcionem perquè

comuniquem integralment

Considerem la comunicació com tot, 
on tots els canals comuniquen
i cada acció dóna suport i afecta a la resta,
ajudant-se a transmetre un missatge contundent.

1

son els elements bàsics

estratègics de comunicació​

Tots els canals estan interrelacionats,
i si treballen en conjunt, es crea una xarxa
de comunicació integral
que va cap a la mateixa direcció.

la identitat

creiem en la construcció d’una marca a través de 3 escales bàsiques de creixement

els canals

apostem per 3 canals imprescindibles per als quals llançar el mateix missatge estratègic