IMATGE CORPORATIVA

Comunicació estratègica per la xarxa visual

La cara

El primer resum de presentació de la teva marca/projecte. Donem expressió física a la marca, segons la imatge corporativa definida.

Logo

Escollim o redefinim el nom, dissenyem el logotip, i preparem els emotips i les seves adaptacions als diferents canals.

Eslogan

Definim els colors corporatius, les tipografies i altres elements que representaran i acompanyaran la marca, com l'eslògan o els titulars.

Estil

Definim un llibre d'estil amb la normativa d'aplicació de tots aquests a la papaleria, maling, senyaletica i publicitat general.

Clar

Eficient en transmetre el missatge.
 Clar i correctament interpretat.

Memorable

Fàcil de recordar, llegir i pronunciar. Impactant i sorprenent.

Adaptable

Correctament adaptable en l'àmbit virtual en tots els sentits

*En cas que la marca/projecte ja tingui gràfiques, les refem i adaptem al pla estratègic definit.