publicitat

un missatge clar i contundent

moment i sector

Creem les campanyes de publicitat que necessita la teva marca, en el moment que ho necessita. Puntuals o temporals.
Les planifiquem en el temps acordat segons l'objectiu concret i general.

Considerem tots i cadascun dels conceptes que influeixen en la temporalització de la campanya, com les tendències segons el temps i l'estacionalitat, la situació del mercat i del sector en el moment...​

personalitat

Estudiem totes les xarxes de valor que té la marca: Imatge corporativa i Branding: la personalitat i la cara.

Totes les campanyes que dissenyem són fidels a aquesta manera de ser de la marca. Mostrant, així, aquest fil conductor entre les diferents campanyes, per a donar una personalitat concreta i una línea contínua a l'estil utilitzat.

públic i poble

Contemplem i estudiem el perfil del públic al qual volem dirigir-nos, desenvolupant campanyes amb missatges ben dirigits al públic o públics objectiu (com ho diem, quan ho diem, on ho diem, què no podem dir...)

Considerem la situació política, econòmica i social en la qual es troba el nostre públic objectiu, evitant transmetre missatges inadequats o que poden ser rebutjats pel moment, i aprofitant els conceptes i idees que defensa i amb les que s'identifica (què no podem dir, que sí que hem de dir...)

lloc i canal

Apliquem a totes les xarxes de canals que té i/o vol utilitzar la marca: Canal físic, virtual i social.

Premsa, retolació exterior, punt de venta, televisió, xarxes socials, web, col·laboracions, partners, accions de màrqueting experiencial i presencial...

eficiència

Creem campanyes originals i, sobretot, efectives.