imatge corporativa

la representació visual de la marca

logo

El primer resum de presentació de la teva marca/projecte. Escollim o redefinim el nom, dissenyem el logotip, i preparem els emotips i les seves adaptacions als diferents canals

eslògan

Definim la descripció que representarà i acompanyarà la teva marca. Estratègicament escollida segons els objectius, el públic i els valors de la marca.

estil

Definim la normativa d'aplicació de tots els elements visuals. Com han de ser els elements que representen la marca en papaleria, maling, senyaletica o publicitat.

clar

Eficient en transmetre el missatge. Clar i correctament interpretat

memorable

Fàcil de recordar, llegir i pronunciar. Impactant i sorprenent.

adaptable

Correctament adaptable en l'àmbit virtual en tots els sentits