web

la cara virtual

existir a internet

Dissenyem i construïm (o redissenyem i reconstruïm) la pàgina web que necessita la teva marca/projecte. Assequible a nivell de costos i manteniment.
Tots tenim dret a tenir web!

estructura

Considerem les necessitats de comunicació que ha de resoldre, el seu objectiu comunicatiu, el tipus de públic que l'ha de consultar...

I treballem estratègicament per què sigui visualment i estructuralment el més fàcil, intuïtiva i eficient possible.

posicionament

Apliquem estratègies de posicionament natural per aconseguir que la web tingui la millor posició possible als buscadors, sense haver d'invertir en promocionar-la.

La fem el més visible possible quan el públic objectiu fa la recerca del servei/producte en els buscadors, utilitzant estratègies basades en paraules clau molt ben estudiades.

tranquil·litat

Utlitzem eines de manteniment a baix cost, i ens ocupem del seu manteniment i actualització constant sense sorpreses.